Sunumlarım

Kongrelerde Yaptığım Sunumlar

Asistan Sunumlarım

DERS SUNUMLARIM

4. Sınıf Dersleri

 1. Böbrek Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım
 2. Akut Böbrek Hasarı
 3. Kronik Böbrek Hastalığı
 4. Hematüri
 5. Proteinüri
 6. Glomerüler Hastalıklara Giriş
 7. Primer Glomerüler Hastalıklar
 8. Sekonder Glomerüler Hastalıklar
 9. Kresentik Glomrülonefritler
 10. Renal Tubüler Hastalıklar
 11. Tubülointerstisyel Hastalıklar
 12. Kalıtsal Böbrek Hastalıkları
 13. Primer Hipertansiyon
 14. Sekonder Hipertansiyon
 15. Gebelikte Hipertansiyon
 16. Hipertansif Aciller

3. Sınıf Dersleri

 1. Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 2. Asit Baz Dengesi ve Bozuklukları
 3. Diyabetik Nefropati
 4. Sodyum Metabolizması ve Ödem
 5. Hipertansiyon Patogenezi
 6. Kronik Böbrek Hastalığı – Patofizyoloji
 7. Poliüri

Öğrenciler için faydalı videolar

Kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?