Sunumlarım

Kongrelerde Yaptığım Sunumlar

DERS SUNUMLARIM

Asistan Sunumlarım

4. Sınıf Dersleri

3. Sınıf Dersleri

Öğrenciler için faydalı videolar

Kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?