Sunumlarım

Kongrelerde Yaptığım Sunumlar

Ders sunumları

 1. Böbrek Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım
 2. Akut Böbrek Hasarı
 3. Kronik Böbrek Hastalığı
 4. Hematüri
 5. Proteinüri
 6. Glomerüler Hastalıklara Giriş
 7. Primer Glomerüler Hastalıklar
 8. Sekonder Glomerüler Hastalıklar
 9. Kresentik Glomrülonefritler
 10. Renal Tubüler Hastalıklar
 11. Tubülointerstisyel Hastalıklar
 12. Kalıtsal Böbrek Hastalıkları
 13. Primer Hipertansiyon
 14. Sekonder Hipertansiyon
 15. Gebelikte Hipertansiyon
 16. Hipertansif Aciller

 

Öğrenciler için faydalı videolar

Kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?